Hjemme

Velkommen til min hjemmeside.

Siden januar 2012 har jeg været kommunikationsmedarbejder i Åbyhøj Dagtilbud (Børn og Unge, Aarhus Kommune). Mine opgaver har et bredt omfang: jeg understøtter ledelsesteamet ift. kalender, referater, nye/gamle tiltag, er redaktør og ansvarlig for dagtilbuddets nyhedsbrev og hjemmesiderne. I en periode har jeg haft administrative opgaver indenfor løn, indkøb og økonomi.

Jeg har læst samfundsfag, har en cand.pæd og en videregående uddannelse i videnskabsjournalistik. Før jeg flyttede til Danmark skrev jeg for magasinet ComCiência.

I vinteren 2010/2011 blev jeg uddannet turistguide hos VisitAarhus og jeg har mellem 2011-2015 guidet turister fra forskellige lande, især engelsktalende. Jeg blev valgt som bestyrelsesmedlem af AarhusGuiderne forening og beskæftigede mig mest med foreningens hjemmesider og som kasserer mellem 2011-2016.

I 2011 var jeg projektmedarbejder hos Lokal Bibliotekerne Sekretariat i Aarhus med projektet: Newcomers – biblioteket på forkant. Deltagelsen i projektet inspirerede mig til at starte en læsekreds op. Vi Danskeres mål var at give danskere og udlændige mulighed for at snakke sammen om dansk litteratur. Vi mødtes regelmæssigt i 3 år.

Jeg er brasilianer, gift med en hollænder og bor i Danmark siden 2008.
Sammen har vi Asger (dec. 2013) og Signe (maj 2016).